Ohutus eelkõige – kiikuja meelespea!

Kõik KIIGIK kiiged omavad CE märgist, mis tähendab, et tooted on valmistatud vastavalt Euroopa Liidus kehtivale standardile EN 71 “Mänguasjade ohutus”

ning on läbinud terviseametis erinevad nõutud katsed.

Paigaldus

Kiik sobib paigaldamiseks ainult tugeva ja vastupidava pinna külge nagu betoonlagi, puittala, ukseleng. Kindlasti ei sobi paigaldamiseks kipslagi, mille all pole roovi konksu kinnitamiseks!

Kiige paigaldamiseks tohib kasutada vaid selleks ette nähtud vastupidavaid ja kvaliteetseid konkse. Valige konksud/ankrud, mis kannatavad vähemalt täiskasvanu keharaskust. Enda kodustele oludele ja soovidele vastavad konksud leiate ehituspoest või meie e-poest. Soovitame lakke paigaldada liikuva aasaga kinnitusankru – nii on liikumisest tekkiv kulumisprotsess minimaalseim. Vajadusel kasutage spetsialisti abi!

Beebikiige (tähepüüdja) köite külge on kinnitatud karabiinid – nii saate lakke kinnitada ka kinnised rõngad konksude asemel ning kiike hõlpsasti konksudelt alla võtta. Suuremate laste kiige (pilvepüüdja) külge on kinnitatud rõngad ning kinniste konksude korral on vaja vahelüliks kasutada karabiine.

Soovitame kiige paigaldada pehme pinnase kohale (vaip, mängumatt, madrats vms). Mitte kunagi ärge jätke kõvasid või teravaid objekte kiige liikumistrajektoori alla. Veenduge, et kiikumistrajektoor on kõrvalistest esemetest vaba – nii väldite, et laps ennast ära võib lüüa.

Beebikiige (tähepüüdja) soovitatav kõrgus maapinnast on umbes 40-50cm ning lapse jalad ei tohi puudutada maad.

Ärge kasutage kiike ukseaugus tuuletõmbuse korral.

Järelvalve

Õpetage ja juhendage oma lapsi õige, turvalise ning heaperemeheliku kiige kasutamise osas. Teadvustage neid, et kiigel hüppamine ning liikumise pealt trikkide tegemine ei ole ohutu ning lühendab kindlasti kiige eluiga.

Hoidke kiik koduloomadele kättesaamatus kohas – neile meeldib asju närida.

Ärge jätke mitte kunagi last kiige sisse järelvalveta!

Hooldus

Enne, kui asetate lapse kiige sisse kiikuma, kontrollige üle kiige korrasolek. Veenduge, et köied on terved, köiesõlmed pulkade all tugevasti kinni, kangaosa terve ning karabiinid õiges asendis. Kontrollige seda enne igat kiikumist.

Osad või detailid, mis on katki või väga suurte kulumisnähtudega, tuleb koheselt välja vahetada. Garantii kehtib kõikidele osadele 2 aastat ning hõlmab endas materjali ning töö defekte.

Hoidke ja hooldage kiike vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

NB! Kiik on mõeldud koduseks kasutamiseks. Ühele inimesele mõeldud kiike tohib kasutada üks inimene korraga.

NB! KIIGIK ei võta vastutust toodete hooletu ja valesti kasutamise eest. Ohutuse tagamine ja juhendi järgimine on kasutaja vastutusel.

Shopping Cart
Scroll to Top